Всеукраїнський суспільно-політичний інформаційний журнал "Оксамит”, засновник ТОВ “ТАК-МЕДІА”
Цілі - об'єктивне, достовірне висвітлення подій економічного, культурного, громадсько-політичного життя країни; популяризація вітчизняних та зарубіжних виробів, товарів, послуг; знайомство читача з об'єктами духовної та матеріальної культури, історичною спадщиною; сприяння конструктивному вирішенню проблем у різних сферах соціально-економічної практики, тощо.
“Оксамит” - незамінний інструмент популяризації брендів,творчих напрацювань, налагодження зв'язків та пошуку бізнес-партнерів в Україні та Європі.
Підтримка проекту Посольствами та Консульствами в Україні, Польщі, Литві, Естонії, Грузії, Корпусом Миру США в Україні тощо надає журналу більшої ваги та унікальності.